Mình đang làm đồ án thiết kế Hộp Giảm Tốc 1 cấp bánh răng trụ răng thẳng,bạn nào có file Cad bản vẽ và file word phần thuyết minh cho mình tham khảo với ,đề của mình nè