Anh chị k 53 có ai có tài liệu về đồ án " Thiết kế cụm dân động quay vật đo máy quét Laser" không! Em đang làm đò án này mà chưa biết làm thế nào cả! Anh chị nào có thì giúp em với! Cám ơn mọi người