Tình hình là em đang học ngành công nghệ ô tô, nhưng em và bố mẹ em không thích ngành này vậy thì em có thể xin chuyển ngành được không và phải làm thế nào, nếu có thể mong mọi người giúp đỡ em, tk