Bài này dễ nghe dễ thuộc, nghe tạm lúc chán. Bác nào có up lên cho em với. Hôm trước format ổ mất sạch rùi! 7: