User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: Chế tạo một bộ universal programmer

 1. #1
  Uỷ viên ban điều hành Box khoa ĐTVT Avatar của nothingtolose
  Tham gia ngày
  Sep 2004
  Bài gửi
  1.817

  Mặc định Chế tạo một bộ universal programmer

  Tại sao mỗi khi nghiên cứu mC hay PIC loại mới chúng ta lại cần phải làm lại mạch nạp, rất tốn kém và mất thời gian. Có thể làm 1 bộ nạp đa năng dạng như sau, rất tiện lợi mà giá chỉ có 45$(giá bán lẻ), nếu chung ta tự lam có thể rẻ hơn(hãy so sanh với mạch nạp x51 loại 20 và 40 chân, rẻ nhất chắc cung 200K)

  [ A03 ] Willem EPROM Programmer PCB4C ( NEW!!! Developed Board (June 2005))


  Willem Eprom programmer PCB4C can be use for :
  . Upgrading, Programming BIOS chip, Repairing PC motherboard BIOS chip.
  . VCD, DVD, Color TV, Copier, Fax machine, Printer main board maintaining or reparing.
  . Car memory device code reading, writing
  . MCU development: programming for MCS-51 series, AVR series and PIC series MCU.
  . Programming support for over 1500 IC devices, includes EPROM , EEPROM , FLASH , PIC , AVR , MCS-51 , MCS-48, 27Cxx , 28Cxx 28Fxx , 29Fxx , AT29Cxxx , 24Cxx , 93Cxx , PIC16xxx , DS12xx , AT89Cxx , AT89Cx051 , AT25xxx , AT90Sxxx , EPROM16bit , 29Fx00 , 28Fx00 [ Click Detail ]

  Hardware Features :
  . Additional support DIP32 to PLCC32 and PLCC Firmware HUB/LPC on board.
  . Special PCB4C only able to support the chip 29/39/49LVxxx (Low Voltage 3.3V)
  . Use power supply from a USB port or DC Adapter (9-12 VDC) by setting jumper.
  . Program up to 30% FASTER than and more STABLE than the board PCB3B and Enhanced Willem.
  . It can set changes to be PCB3B or PCB4C by using jumper setting (when wish use Software of the ordinary)
  . The PCB4C can unprotect the AM29F040B flash memory chip.
  . The back of the circuit board is covered by a plastic board that is neat and protects board from short circuiting. [ see pictures ]

  Software Features :
  . Windows based programming software support 98 / ME / NT / 2000 / XP
  . Latest !! Software willem PCB35A version 0.98D2 (Update : 5 July 2005) is run on The hardware PCB3.5 & PCB4C only.
  . Software willem PCB35A version 0.98D2 support for over PICs microchip more Software 0.97ja.
  -. Add PIC microchip 12bit (FLASH memory)
  PIC12F508/509 , PIC10F200/202/204/206 , PIC16F505 , PIC16F54/57
  -. Add PIC18Fxxx
  PIC18F242 , 18F248 , 18F252 , 18F258 , 18F442 , 18F448 , 16F452 , 16F458
  PIC18F1220 , 18F2220 , 18F4220 , 18F1320 , 18F2320 , 18F4320
  PIC18F6520 , 18F6620 , 18F6720 , 18F8520 , 18F8620 , 18F8720
  PIC18F2331 , 18F2431 , 18F4331 , 18F4431
  PIC18F6525 , 18F6621 , 18F8525 , 18F8621
  PIC18F6585 , 18F6680 , 18F8585 , 18F8680
  PIC18F2439 , 18F2539 , 18F4439 , 18F4539
  PIC18F6410 , 18F8410 , 18F6490 , 18F8490
  -. Add PIC18Fxxx
  PIC18F2410 , PIC18F2420 , PIC18F2455
  PIC18F2510 , PIC18F2515 , PIC18F2520 , PIC18F2525 , PIC18F2550 , PIC18F2585
  PIC18F2610 , PIC18F2620 , PIC18F2680
  PIC18F4410, PIC18F4420 , PIC18F4455
  PIC18F4510 , PIC18F4515 , PIC18F4520 , PIC18F4525 , PIC18F4550 , PIC18F4585
  PIC18F4610 , PIC18F4620 , PIC18F4680
  -. Add Find and edit value OSCCAL (PIC12F629/675 , PIC16F630/676)
  -. Add Edit config at address 0x2008,0x2009 (PIC12F635/683 , PIC16F636/684/688 , PIC16F785)
  -. Fixed Programming PIC all
  -. Test on chip
  PIC12F675 , PIC16F676 , PIC16F684 ,PIC16F767, PIC16F74
  PIC16F872 , PIC16F876 , PIC16F877, PIC16F876A, PIC16F873A, PIC16F819
  PIC16F84 , PIC16F84A , PIC16F628, PIC16F628A,
  eprom PIC12C509JW , PIC16C505JW , PIC16C711JW , PIC16CE625JW
  PIC18F458 , PIC18F4320 , PIC18LF258 , PIC18F4539 , PIC18F4431
  -. Fixed Write/read/verify EEPROM 18F4550
  -. Fixed Bug program 18Fxxx run on Windows XP/2000 (test PIC18F4539 , PIC18F2680 , PIC18F2431 , PIC18F258 , PIC18F4220 , PIC18F4550)
  -. Add find OSCCAL 10Fx00, 12F50x, 12F6xx
  (test PIC10F202, 12F509, 12F675)
  -. Fixed Programm AT89C8253 (Want modify Adapter MCS-51) (test on AT89S8253)

  . Production control by an engineer who developed "Willem EPROM Programmer Version PCB3b (Standard/Universal) " and developed software Free (Now!! 0.97ja) , 0.97j, 0.97i+, 0.98i, 0.97i, 0.97h, 0.97g

  Price : 45.oo USD


  Tham khảo : http://www.sivava.com/Product_A03.htm

  Một vài hôm nữa sẽ gửi schematic.

  Hope somebody enjoy it.

 2. #2
  Laziness is killing me... Avatar của Aprilsnow
  Tham gia ngày
  Oct 2002
  Bài gửi
  1.187

  Mặc định

  Quote Nguyên văn bởi nothingtolose
  Tại sao mỗi khi nghiên cứu mC hay PIC loại mới chúng ta lại cần phải làm lại mạch nạp, rất tốn kém và mất thời gian. Có thể làm 1 bộ nạp đa năng dạng như sau, rất tiện lợi mà giá chỉ có 45$(giá bán lẻ), nếu chung ta tự lam có thể rẻ hơn(hãy so sanh với mạch nạp x51 loại 20 và 40 chân, rẻ nhất chắc cung 200K)

  [ A03 ] Willem EPROM Programmer PCB4C ( NEW!!! Developed Board (June 2005))


  Willem Eprom programmer PCB4C can be use for :
  . Upgrading, Programming BIOS chip, Repairing PC motherboard BIOS chip.
  . VCD, DVD, Color TV, Copier, Fax machine, Printer main board maintaining or reparing.
  . Car memory device code reading, writing
  . MCU development: programming for MCS-51 series, AVR series and PIC series MCU.
  . Programming support for over 1500 IC devices, includes EPROM , EEPROM , FLASH , PIC , AVR , MCS-51 , MCS-48, 27Cxx , 28Cxx 28Fxx , 29Fxx , AT29Cxxx , 24Cxx , 93Cxx , PIC16xxx , DS12xx , AT89Cxx , AT89Cx051 , AT25xxx , AT90Sxxx , EPROM16bit , 29Fx00 , 28Fx00 [ Click Detail ]

  Hardware Features :
  . Additional support DIP32 to PLCC32 and PLCC Firmware HUB/LPC on board.
  . Special PCB4C only able to support the chip 29/39/49LVxxx (Low Voltage 3.3V)
  . Use power supply from a USB port or DC Adapter (9-12 VDC) by setting jumper.
  . Program up to 30% FASTER than and more STABLE than the board PCB3B and Enhanced Willem.
  . It can set changes to be PCB3B or PCB4C by using jumper setting (when wish use Software of the ordinary)
  . The PCB4C can unprotect the AM29F040B flash memory chip.
  . The back of the circuit board is covered by a plastic board that is neat and protects board from short circuiting. [ see pictures ]

  Software Features :
  . Windows based programming software support 98 / ME / NT / 2000 / XP
  . Latest !! Software willem PCB35A version 0.98D2 (Update : 5 July 2005) is run on The hardware PCB3.5 & PCB4C only.
  . Software willem PCB35A version 0.98D2 support for over PICs microchip more Software 0.97ja.
  -. Add PIC microchip 12bit (FLASH memory)
  PIC12F508/509 , PIC10F200/202/204/206 , PIC16F505 , PIC16F54/57
  -. Add PIC18Fxxx
  PIC18F242 , 18F248 , 18F252 , 18F258 , 18F442 , 18F448 , 16F452 , 16F458
  PIC18F1220 , 18F2220 , 18F4220 , 18F1320 , 18F2320 , 18F4320
  PIC18F6520 , 18F6620 , 18F6720 , 18F8520 , 18F8620 , 18F8720
  PIC18F2331 , 18F2431 , 18F4331 , 18F4431
  PIC18F6525 , 18F6621 , 18F8525 , 18F8621
  PIC18F6585 , 18F6680 , 18F8585 , 18F8680
  PIC18F2439 , 18F2539 , 18F4439 , 18F4539
  PIC18F6410 , 18F8410 , 18F6490 , 18F8490
  -. Add PIC18Fxxx
  PIC18F2410 , PIC18F2420 , PIC18F2455
  PIC18F2510 , PIC18F2515 , PIC18F2520 , PIC18F2525 , PIC18F2550 , PIC18F2585
  PIC18F2610 , PIC18F2620 , PIC18F2680
  PIC18F4410, PIC18F4420 , PIC18F4455
  PIC18F4510 , PIC18F4515 , PIC18F4520 , PIC18F4525 , PIC18F4550 , PIC18F4585
  PIC18F4610 , PIC18F4620 , PIC18F4680
  -. Add Find and edit value OSCCAL (PIC12F629/675 , PIC16F630/676)
  -. Add Edit config at address 0x2008,0x2009 (PIC12F635/683 , PIC16F636/684/688 , PIC16F785)
  -. Fixed Programming PIC all
  -. Test on chip
  PIC12F675 , PIC16F676 , PIC16F684 ,PIC16F767, PIC16F74
  PIC16F872 , PIC16F876 , PIC16F877, PIC16F876A, PIC16F873A, PIC16F819
  PIC16F84 , PIC16F84A , PIC16F628, PIC16F628A,
  eprom PIC12C509JW , PIC16C505JW , PIC16C711JW , PIC16CE625JW
  PIC18F458 , PIC18F4320 , PIC18LF258 , PIC18F4539 , PIC18F4431
  -. Fixed Write/read/verify EEPROM 18F4550
  -. Fixed Bug program 18Fxxx run on Windows XP/2000 (test PIC18F4539 , PIC18F2680 , PIC18F2431 , PIC18F258 , PIC18F4220 , PIC18F4550)
  -. Add find OSCCAL 10Fx00, 12F50x, 12F6xx
  (test PIC10F202, 12F509, 12F675)
  -. Fixed Programm AT89C8253 (Want modify Adapter MCS-51) (test on AT89S8253)

  . Production control by an engineer who developed "Willem EPROM Programmer Version PCB3b (Standard/Universal) " and developed software Free (Now!! 0.97ja) , 0.97j, 0.97i+, 0.98i, 0.97i, 0.97h, 0.97g

  Price : 45.oo USD


  Tham khảo : http://www.sivava.com/Product_A03.htm

  Một vài hôm nữa sẽ gửi schematic.

  Hope somebody enjoy it.
  Hay quá, bộ này đa năng mà giá thì quá ổn. Cái bộ 89C5X nhà mình đã đến 20USD rồi cơ mà Bác nothing mua lấy mấy cái về bán lại cho anh em với giá 90USD chắc cũng đầy người mua ;2)

  Kẻ thù lớn nhất của tôi là sự lười biếng và tự mãn
  Điểm yếu lớn nhất của tôi là sự thiếu tự tin và kém cỏi

  canhnguyen@svbkol.org

 3. #3
  Uỷ viên ban điều hành Box khoa ĐTVT Avatar của nothingtolose
  Tham gia ngày
  Sep 2004
  Bài gửi
  1.817

  Mặc định

  Quote Nguyên văn bởi Langthangnet
  Hay quá, bộ này đa năng mà giá thì quá ổn. Cái bộ 89C5X nhà mình đã đến 20USD rồi cơ mà Bác nothing mua lấy mấy cái về bán lại cho anh em với giá 90USD chắc cũng đầy người mua ;2)
  Không kinh doanh nhé langthang, vì phí gửi hàng của nó là 15USD quá đắt. Tớ đang kiếm schematic cho anh em thử nghiệm, mấy chú K46-47 làm cái này quá ổn, phần mềm nó free rồi còn gì. Chỗ tớ có 1 cái nên mới biết nhưng chưa tìm được cái CD có chứa schematic ở đâu. Hy vọng sẽ tìm ra

 4. #4
  binhjuventus
  Guest

  Mặc định

  Em cũng chẳng rõ lắm về cái này. Mạch Williem PCB 3B thì ở Việt nam, bọn nó làm đầy, bán giá chỉ có 300K (Một bác bên Gia Lâm làm thì phải)!

  Còn PCB4C thì em chịu, bác nothing mà kiếm được schematics cũng rất hay nhưng linh kiện phải có ở VN cơ chứ mà không có thì cũng chẳng làm được gì! (làm PCB 3B, có một con IC nguồn không có ở VN, phải dùng các loại 78XX để chế biến, cả 317 nữa chứ)

  Một cách công bằng mà nói, những cái này chỉ thích hợp với SV thôi, hồi còn là SV () thì còn thích làm chứ giờ thì ngại vì thực tế đầu tư mua một cái đã bán trên thị trường, sử dụng tốt thì ok hơn vì để giành thời gian phát triển ứng dụng chứ cứ loay hoay mãi với mạch nạp cũng chẳng ăn được gì ()

  Các cụ vẫn dạy, phải biết đứng trên vai thằng khổng lồ. Hik, mình thì giờ vẫn ở gót chân thằng to xác đó, thế mới đau!

 5. #5
  Uỷ viên ban điều hành Box khoa ĐTVT Avatar của nothingtolose
  Tham gia ngày
  Sep 2004
  Bài gửi
  1.817

  Mặc định

  Quote Nguyên văn bởi binhjuventus
  Em cũng chẳng rõ lắm về cái này. Mạch Williem PCB 3B thì ở Việt nam, bọn nó làm đầy, bán giá chỉ có 300K (Một bác bên Gia Lâm làm thì phải)!

  Còn PCB4C thì em chịu, bác nothing mà kiếm được schematics cũng rất hay nhưng linh kiện phải có ở VN cơ chứ mà không có thì cũng chẳng làm được gì! (làm PCB 3B, có một con IC nguồn không có ở VN, phải dùng các loại 78XX để chế biến, cả 317 nữa chứ)

  Một cách công bằng mà nói, những cái này chỉ thích hợp với SV thôi, hồi còn là SV () thì còn thích làm chứ giờ thì ngại vì thực tế đầu tư mua một cái đã bán trên thị trường, sử dụng tốt thì ok hơn vì để giành thời gian phát triển ứng dụng chứ cứ loay hoay mãi với mạch nạp cũng chẳng ăn được gì ()

  Các cụ vẫn dạy, phải biết đứng trên vai thằng khổng lồ. Hik, mình thì giờ vẫn ở gót chân thằng to xác đó, thế mới đau!
  Nếu PCB3B mà bán 300K thì nên mua, không cần làm cái 4C này nữa vì 4C cũng không hỗ trợ nhiều chip hơn mà chỉ làm thêm mấy cái socket và tăng tốc độ nạp chương trình do nâng cấp phần mềm.

  À mà tớ xem mạch rồi, nó cần 2 IC nguồn 7805 (chuyển đổi 220V thành 5V) và 7812(chuyển đổi 220V thành 12V) hai loại này tớ nghĩ ở VN chắc chắn là có hoặc không chúng ta mua bộ chuyển đổi nguồn.

  Binhj nói đúng tập trung làm ứng dụng, còn nếu có tiền đầu tư tớ làm bộ ngon lành 2-3tr thì chẳng bao h thèm bận tâm mạch nạp mỗi tội đắt quá :2)

 6. #6
  Quân nhân danh dự Avatar của Mr.vulh_bk
  Tham gia ngày
  Dec 2003
  Bài gửi
  3.493

  Mặc định

  Quote Nguyên văn bởi nothingtolose
  Nếu PCB3B mà bán 300K thì nên mua, không cần làm cái 4C này nữa vì 4C cũng không hỗ trợ nhiều chip hơn mà chỉ làm thêm mấy cái socket và tăng tốc độ nạp chương trình do nâng cấp phần mềm.

  À mà tớ xem mạch rồi, nó cần 2 IC nguồn 7805 (chuyển đổi 220V thành 5V) và 7812(chuyển đổi 220V thành 12V) hai loại này tớ nghĩ ở VN chắc chắn là có hoặc không chúng ta mua bộ chuyển đổi nguồn.

  Binhj nói đúng tập trung làm ứng dụng, còn nếu có tiền đầu tư tớ làm bộ ngon lành 2-3tr thì chẳng bao h thèm bận tâm mạch nạp mỗi tội đắt quá :2)
  Mấy con IC ổn áp thì không lo nhưng mấy con cạnh cái đế zip là gì thế bác ?Cả phần mềm để nạp nữa,bác gửi luôn cho bà con nhé !

  The end is just the beginning

 7. #7
  Stanley Ipkiss Avatar của The Fool
  Tham gia ngày
  Jul 2003
  Bài gửi
  867

  Mặc định

  Phần mềm nạp có trên willem.org ấy. Trước bọn em cũng làm một cái willem này nhưng mà không hiểu sao với cái 28C256 thì lại không nạp được
  Học như nghịch thủy hành châu, bất tiến tất thoái.
  Tâm như bình nguyên mục mã, dị phóng nan truy.


 8. #8
  Uỷ viên ban điều hành Box khoa ĐTVT Avatar của nothingtolose
  Tham gia ngày
  Sep 2004
  Bài gửi
  1.817

  Mặc định

  Quote Nguyên văn bởi Sgt. Pepper
  Phần mềm nạp có trên willem.org ấy. Trước bọn em cũng làm một cái willem này nhưng mà không hiểu sao với cái 28C256 thì lại không nạp được

  Đây là schematic http://willem.org/manuals.htm version 3.1, 4.0, 4.5

  Chú vulh_bk có hứng thú thì làm, phần mềm có cả đấy, tớ chịu ko tìm ra cái CD đi kèm cái board mà tớ có, vì bọn này ghi mua là có đủ mà. Nhưng chắc cái trên này cũng không khác đâu.

 9. #9
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Sep 2005
  Bài gửi
  1

  Mặc định

  cho mình hỏi ké chút xíu. Mình đang dùng cái PCB3 mua loại làm sẵn. Dùng kèm với bạn 0.97ja. Bi giờ lên net thấy có bản 0.98D2 và 0.98c nhưng khi down về và setup thì nó báo chỉ dùng cho PCB35 thôi. Như vậy mình có cách nào dùng PCB3 để chạy với bản 0.98D2 không?

  Mình cũng ít khi nạp nên không biết khi dùng bản này nạp có làm lỗi con rom không?

 10. #10
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Jun 2008
  Bài gửi
  2

  Mặc định

  Bạn nào biết trang web download PCB45 đầy đủ ko, các link trên bị out roài.
  Thanks alot.

+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Chủ đề tương tự

 1. VDC tuyển dụng 2 Team Leader và 10 Programmer
  Gửi bởi Nothingtoforget trong mục Việc tìm người
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 27-06-2007, 10:20 AM
 2. New File Added: A Programmer\'s Introduction to C#.pdf
  Gửi bởi Mr.vulh_bk trong mục Thế Giới Phần Mềm
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 12-03-2007, 10:51 AM
 3. VDC tuyển 2 Team Leader và 10 Programmer
  Gửi bởi ndvhung trong mục Việc tìm người
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 07-03-2007, 11:37 AM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube