hiện tại mình đang làm đồ án CNCTM - Cán dao tiện ngang,mọi người ai đã từng làm thì cho mình xin bản làm rồi để mình tham khảo nhé.mình chưa biết bắt đầu từ đâu nữa.thanks for you!mình rất cần.