Download 1 số project với mã nguồn tại đây

ftp://ftp.circuitcellar.com/pub/

Website circuitcellar.com thông báo các cuộc thi(contest) thiết kế mạch, hệ thống dựa trên các mC, mP, PSoC, DSP, ARM ...

Nếu bạn có 1 ý tưởng hãy gửi tới ban tổ chức và thuyết phục họ cung cấp các developement KIT cho bạn phát triển, ngoài ra bạn có thể nhận được các IC mẫu mà không mất chi phí.

Enjoy it