Hàng ngày, bạn phải tiếp xúc với rất nhiều loại rau quả, vậy bạn có biết cách gọi tên và miêu tả chúng không?

Bộ từ vựng về rau củ và quả sẽ giúp bạn làm điều đó. Bạn sẽ được học 20 từ vựng cơ bản về các loại rau củ quả thường gặp nhất. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được nghe và học cách miêu tả các loại rau củ và được cung cấp các tính từ giúp miêu tả tình trạng của chúng.

20 từ vựng về chủ đề rau quả
Cách miêu tả về các loại rau quả
Các tính từ chỉ tình trạng của các loại rau quả

Vocabulary: Fruit and vegetable
Put word in correct column
Reading comprehension: Bananas and pineapples
Fill in the gap
Listen and choose the right picture: Fruit and vegetable
Reading comprehension: Plan parts we eat
Fruit idiom