Tim luôn nằm bên trái
Nên gọi là trái tim
Có phải vậy không em?
Hay vì điều gì khác?

... mai viết tiếp :65: