Hội gia sư Alpha Thông báo mời tham gia làm cộng tác viên
http://giasualpha.com
http://giasualpha.com/GiaSuHaNoi/HaNoi
Hội gia sư Alpha hoạt động trên phạm vi toàn quốc nhằm
phục vụ nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh, sinh viên, học viên cao học. Do nhu cầu mở rộng quy mô phát triển, chúng tôi trân trọng kínhmời gia sư có nhu cầu làm cộng tác viên với Hội gia sư Alpha với điều kiện cộng tác viên là sinh viên, giáo viên, học viên cao học, người tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học. Cộng tác viên có thể đăng ký giảng dạy tất cả các môn học từ hệ Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, luyện thi Đại học, luyện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, các chuyên đề theo yêu cầu ...
Quyền lợi:
- Được miễn phí gia nhập.
- Được cấp tài khoản trên website của Hội gia sư Alpha gia sư có thể
cập nhật môn dạy, lịch dạy, học phí và thay đổi địa điểm giảng dạy trên phạm vi toàn quốc giúp cộng tác viên tìm được nhiều học viên từ hệ thống website.
- Được giới thiệu lớp dạy theo đúng chuyên môn và nguyện vọng của gia sư.
- Được đăng tin chiêu sinh trên website của Hội gia sư Alpha
Địa chỉ đăng ký:
http://giasualpha.com/ThanhVien/DangKyCongTacVien