Em là Sv năm 2, e biết đây là mục dành cho cựu sv nhưng mà mạo muội vào đây hỏi tí, vì cựu sv thì biết nhiều^^.em năm nay vừa đc phân khoa kĩ thuật hóa học.Trong đó có các ngành sau:
1.2.1 Chuyên ngành Công nghệ Hữu cơ hoá dầu............................................. .................11
1.2.2 Chuyên ngành Công nghệ vật liệu polyme-compozit ................................................12
1.2.3 Chuyên ngành Công nghệ điện hoá và bảo vệ kim loại ............................................12
1.2.4 Chuyên ngành Công nghệ vật liệu silicat........................................... ........................13
1.2.5 Chuyên ngành Công nghệ các chất vô cơ............................................... ..................13
1.2.6 Chuyên ngành Công nghệ hoá lý............................................... ................................14
1.2.7 Chuyên ngành Qúa trình và thiết bị CNHH.............................................. ..................15
1.2.8 Chuyên ngành Công nghệ xenluloza và giấy .................................................. ..........15
1.2.9 Chuyên ngành Công nghệ hoá dựợc & Hóa chất Bảo vệ thực vật ...........................15
1.2.10 Chuyên ngành Máy và thiết bị công nghiệp Hoá chất – Dầu khí...............................16
1.2.11 Chuyên ngành công nghệ in .................................................. ....................................16
các bác cho e hỏi là giờ đã phân viện kĩ thuật hóa học rồi nhưng khi nào thì phân ngành cụ thể và quan trọng nhất là tư vấn giúp em là trong số các ngành này thì ngành nào mà các bác đi trước đã chọn, lí do các bác chọn nó để mưu sinh.à mà e cũng không biết là điểm phân ngành của những ngành nhóm kĩ thuật hóa học trên đây các năm như thế nào ạ. Giúp em phát nhá, e biết là các bác có thừa kinh nghiệm, có điều là có giúp e tận tình ko thôi ^^