Các bạn cho mình hỏi tại sao hè vừa rồi mình đã học thể chất C sao kỳ I năm nay trong thời khóa biểu vẫn có học phần này là thế nào? Tại sao nhà trường vẫn xếp TKB cho mình học nhỉ.