Bạn nghĩ sao về nét văn hóa này ?

Mình thấy họ sống rất gần gũi và tình cảm đấy

Nhưng có lẽ quá dị biệt với người Châu Á