chào các anh chị em muốn hỏi là trường mình năm nay có xét nhận hồ sơ cao đẳng vs nguyện vọng 2 không ạ do em thi nguyện vọng 1 không đỗ ở 1 trường khác nhưng muốn đki nv2 ở hệ cao đẳng BKA vậy liệu có đc không ạ