Chào các bạn, các anh các chị,

Cho mình xin giáo trình môn "Thiết bị truyền thông và mạng" được không?

Xin chân thành cám ơn.