nếu bây giờ mình làm đơn bảo lưu kq học tập thì có dc rút học bạ ko?