Em có đăng kí học tập theo chuyên đề 4, hiện còn 3 môn vẫn chưa có lớp là et4090, 4130 và 4140. Hiện em có thấy 4090 là kĩ thuật siêu cao tần còn 4320 là kĩ thuật siêu cao tần và antena, ko rõ đây có phải học phần thay thế ko ạ? Tại vì em thấy ghi chú là k53 mà em là k54 !