Hôm nay lang thang trên net tìm được cái địa chỉ này. Có thể nói những hình ảnh này cho chúng ta thấy rõ hơn về lịch sử việt nam thời pháp thuộc. Ai có thời gian thì lưu lại làm tư liệu nhé

http://nguyentl.free.fr/html/sommair...ncienne_vn.htm