Có bài hát này cũng hay lém nhung chỉ có link thôi.Các bạn nghe tạm vậy:

http://www.vuichoi.info/flash/Music/...e_easy.swf.htm