Các bác khóa trên giúp đàn em k46 kinh nghiệm thi kỳ 8 với.Kỳ này bọn em học các môn sau:
-anten : thầy Khuyến nghe nói môn này thi lai khá nhiều , không biết kiểu đề thế nào
-thông tin quang : thầy Nguyễn Chấn Hùng , nghe nói thi trắc nghiệm tiếng anh ( vì học cũng bằng tiếng anh mà)
-audio video : thầy Tuấn Hưng ( trẻ , và đẹp trai) cũng thi trắc nghiệm tiếng anh
-Truyền hình : thầy Lý , thầy giới hạn cho còn hơn 30 câu (gần như toàn bộ nhưng gì thầy giảng)
-Truyền số liệu : thầy Nguyễn Thanh Sơn , môn này được mang tài liệu vào ...
-Đo lường : chị Thúy Anh dạy
-Chuyển mạch : thầy Thắng ( người nhỏ nhỏ dạy ) , nhưng mà bọn em toàn được cô Lan dạy thay , môn này thi trắc nghiệm