Lúc bé, nghỉ học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học.


Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ngủ.


Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại.


Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi.


Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi....


Lớn lên mới biết, càng học càng ngu


--------------------------------------------------------------------
Càng được kính nể

- Giáo sư: Anh hãy cho biết nếu Sếchxpia còn sống đến nay thì liệu ông có được kính nể như trong thế kỉ XII không?
- Sinh viên: Thưa thầy, theo em Sếchxpia vẫn được kính nể hơn, vì nếu ông sống đến nay thì ông đã hơn 400 tuổi. Chắc chắn sẽ được ghi vào danh sách Guinness vì tuổi thọ cao nhất ạ!