Hiện tại mình đang có 1 lớp gia sư cao học môn Tin cơ sở = CTDL&GT + Lập trình hướng đối tượng + Cơ sở dữ liệu. Bạn nào có khả năng cũng như nhu cầu đi giạy thì có thể liên hệ vs mình để biết thêm chi tiết nhé. Mình tên là Khánh. SĐT: 0979494612.