Sáng nay lớp cầu lông I ở nhà thể chất thi, bạn LÊ MINH NGUYÊN, mã sv: 20109458, lớp CN Điều khiển Tự động hóa 2 K55 có cầm nhầm chứng minh thư của mình là KIM DINH SON, thế nên mình đành cầm lại CMND của bạn. Rất mong bạn hoặc bạn bè của bạn ấy liên lạc giúp mình, mình rất muốn biết sđt của bạn ấy hoặc liên hệ mình ở SĐT: 0166 2133 580. Mọi người giúp mình nhé! Thanks you!