đã đăng kí lớp hovj đc chưa mọi người ơi. sao mình vào đk thì toàn thấy báo là bạn chưa được kích hoạt đăng kí là sao. ko hiểu