tình hình là mình đang muốn theo học 1 khóa tiêng anh của thầy mạnh.có bạn nào muốn tham gia thi pm với mình nha để đủ 1 lớp học(sđt của mình 0985923750)