Em Như Tia Nắng Mặt Trời

Nhạc Sĩ: Nguyễn Đức Trung
Trình bày: Phương Thanh

http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.as...115&casiid=119