Đoạn phim ghi lại cách sử dụng máy để lấy tinh dịch từ tử thi của người vừa chết .

retrieve sperm from the dead.zip