Mình đang học hè lại môn này, hôm đầu tiên mình quên lịch nên k đi, hôm sau thì cô bảo buổi thứ 2 không bán tài liệu nưa. Ai có mà không dùng tới để lại cho mình được không. pm mình qua sđt: 0987875004. thank