- Khái niệm mạng toàn quang được đưa ra trên cơ sở giải quyết những hạn chế của mạng quang với các node chuyển tiếp trung gian vẫn phải đưa tín hiệu từ miền quang sang miền điện để xử lý. Một khi tín hiệu quang với tốc độ cực lớn thì nó sẽ không thể được xử lý trong miền điện vì tốc độ xử lý của miền điện không lớn (do quy định của định luật Moore). Chính vì vậy một yêu cầu đặt ra là các node chuyển tiếp trung gian không cần phải chuyển tín hiệu từ miền quan về miền điện mà vẫn có thể chuyển tiếp cuộc gọi tới node đích. Đó chính là xu hướng tiến tới một mạng toàn quang.

- Mạng định tuyến theo bước sóng WDM (wavelength division multiplex). Giống như các mạng viễn thông khác, để tận dụng một cách có hiệu quả băng thông của một đường cáp thì việc ghép nhiều kênh thông tin lên trên đó là việc rất cần thiết. Trong mạng quang với vật liệu truyền dẫn là sợi quang, tín hiệu truyền là tín hiệu quang học thì việc tách và ghép kênh dựa trên cơ sở của bước sóng mà tín hiệu quang đó đang sử dụng. Các đường tín hiệu quang với các bước sóng khác nhau có yêu cầu tới các node không giống nhau. Do vậy tại các node chuyển tiếp chúng được tách biệt và chuyển đến các node đích tương ứng.