Sợi quang được đánh giá là phương tiện truyền tin lý tưởng trong 1 tương lai không xa với các đặc tính sau:

1. Độ suy hao tín hiệu cực nhỏ: 0.25dB/km có nghĩa là sau khi truyền trên 1 Km cáp sợi quang thì tín hiệu bị suy giảm còn 0.57 lần. Ít hơn rất nhiều so với dùng các loại cáp thông thường khác.

2. Băng thông lớn: cỡ 50Tb/1 sợi (1T=1000 Gb)

3. Tỉ lệ lỗi bít (ER) rất nhỏ: log (ER)=-14 (hì phải dùng thế này vì không viết được mũ 10). Tức là trong số 100.000 tỷ bít được truyền đến đích thì mới có một 1 bít bị lỗi.

4. Công nghệ quang không bị giới hạn bởi định luật Moore như công nghệ điện tử. Điều đó có nghĩa là khi các linh kiện có thể chế tạo và truyền dẫn bằng quang học thì có thể mạnh gấp rất nhiều lần so với các thế hệ máy tính bi giờ.

Khái niệm "cửa sổ " của cáp sợi quang: là một khái niệm để chỉ ra miền bước sóng của tín hiệu quang học truyền trong sơi quang để có được suy hao là nhỏ nhất. Trong lịch sử người ta đã dùng 3 cửa sổ với bước sóng trung tâm là 0.8 um, 1.3 um, và 1.55 um. Hiện ngay chúng ta đang khai thác ở cửa số 1.55 um với độ suy hao tín hiệu vào khoảng 0.25db/km.