Chào cả nhà.
Chuẩn bị có khóa thực hành kỹ năng thuyết trình dưới sự hướng dẫn của chuyên gia tập đoàn toàn cầu YAMAHA.
Có 20 suất học bổng cho 20 bạn.
Đăng ký nhanh với mình nha
Nụ 0987 343 968
Khóa thực hành ngày 25/08/2012