Mình học CNTT k52 còn mấy môn năm 4 chưa qua.Mà giờ k54 học theo chương trình khác,mấy mã học phần của mình quá ít người đăng kí,sợ là sẽ ko mở lớp.Mình thấy trong bảng Đăng ký tốt nghiệp trên sis có phần học phần thay thế.vậy mình có thể thay thế các môn năm 4 chưa qua đó bằng môn khác được ko?