Tuyển nhân viên làm dự án megatypers
Đây là dự án dành cho những người đánh máy nhanh
Với mức giá: 1$/19000
Thanh toán qua baokim
Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ qua nick yahoo
Codai25012012
Ngoài ra ai có nhu cầu làm việc cá nhân add lên soft asian thi liên hệ qua nick yahoo này luôn. Add miễn phí