LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG TRUNG SƠ CẤP TỪ ĐẦU
( Học phí 800.000vnd ,20 buổi.Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu )CÁC LỚP BUỔI TỐI :


A43 :khai giảng thứ 6 ngày 06/07/2012,lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6. ( còn 3 chỗ )

A44: khai giảng thứ 5 ngày 26/07/2012 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3,5,chủ nhật.Giáo viên : Thầy Phạm Duơng Châu. ( còn 7 chỗ )

A45: :khai giảng thứ 6 ngày 10/08/2012 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2,4,6. ( còn 5 chỗ )

A41: khai giảng thứ 5 ngày 28/06/2012 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 3,5,Chủ nhật. ( hết chỗ )

A42: :khai giảng thứ 6 ngày 22/06/2012 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2,4,6. ( hết chỗ )CÁC LỚP BAN NGÀY:

S11:khai giảng thứ 5 ngày 05/07/2012 học 15h45 đến 17h15 chiều thứ 3 và thứ 5 ,tuần học 2 buổi ( còn 3 chỗ )


S12:khai giảng thứ 2 ngày 30/07/2012 học 9h đến 10h30 sáng thứ 2,4,6 ,tuần học 3 buổi ( còn 4 chỗ ) .

SC 1: khai giảng thứ 7 ngày 16/06/2012 học 15h15 đến 16h45 chiều thứ 7 và 14h30 đến 16h chiều chủ nhật ,tuần học 2 buổi ( còn 1 chỗ )
» LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HÁN NGỮ 2
CÁC LỚP HÁN NGỮ QUYỂN 2Các lớp tiếng Trung Hán ngữ 2


S8 : khai giảng thứ 2 ngày 25/6 lịch học 14h - 15h30 thứ 2,4,6. Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu

SC9 khai giảng chủ nhật ngày 22/07 lịch học 13h30 - 15h thứ bảy , 8h30 - 10h sáng chủ nhật. Giáo viên thầy Phạm Dương Châu


A37 khai giảng thứ 3 ngày 5/07 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 3,5, chủ nhật. GIáo viên : thầy PHạm Dương Châu. Số học viên : 30

A38 : khai giảng thứ 6 ngày 29/6 học 17h50 đến 19h20 thứ 2,4,6. Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu

A39 : khai giảng thứ 4 ngày 11/7 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6. Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu

» LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HÁN NGỮ 3
CÁC LỚP HÁN NGỮ QUYỂN 3

S7 : khai giảng thứ 2 ngày 6/07 lịch học 10h đến 11h30 thứ 2,4,6.Giáo viên : Cô Minh

S5 : khai giảng thứ 7 ngày 15/9 lịch học 17h đến 18h30 thứ 7 và 10h đến 11h30 chủ nhật.Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu


S6 : khai giảng thứ 3 ngày 04/09 lịch học 14h đến 15h30 thứ 3,5.Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu

S4 : khai giảng thứ 3 ngày 24/07 lịch học 9h đến 10h30 thứ 3,5. .Giáo viên : cô Minh

A31 : khai giảng thứ 4 ngày 27/06 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6. Giáo viên : Thầy Tuấn


A34 : khai giảng thứ 4 ngày 18/07 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 2,4,6. Giáo viên : Cô Minh

A35 : khai giảng thứ 2 ngày 20/07 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6. Giáo viên : Cô Dung

S2 : khai giảng thứ 7 ngày 30/06 lịch học 15h45 đến 17h15 thứ 7, chủ nhật. .Giáo viên : cô Trang B
» LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HÁN NGỮ 4
CÁC LỚP HÁN NGỮ QUYỂN 4


A28 : khai giảng thứ 5 ngày 9/8 lịch học 17h50 đến 19h20 thứ 3,5,chủ nhật. Giáo viên : cô Trang B


A27 : khai giảng thứ 6 ngày 16/07 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6.Giáo viên : Cô Trang C
» LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HÁN NGỮ 5
CÁC LỚP HÁN NGỮ QUYỂN 5

A25 khai giảng chủ nhật ngày 5/08 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 3,5,cn giáo viên cô Trang A

Các lớp Quyển Hán ngữ 6


A19 khai giảng thứ 4 ngày 05/09 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6. .Giáo viên : Cô Minh