1.đọc đi đọc lại 1 tin nhắn của ai đó

2.cố gắg bước thật chậm khi đi bên ai đó

3.sẽ cảm thấy hạnh phúc chỉ bởi vì ai đó vui

4.1 ngày bạn bỗg nhận ra môi mìh luôn mỉm cười khi nghĩ về ai đó

5.Làm tất cả vì ai đó

Và.

6.Trog khi đang đọc bài này,có một ai đó vừa hiện ra trog tim bạn.