Sưu tầm bài này lâu lắm rùi,ko biết đã ai post chưa,hôm nay đang cảm hứng,cứ post đại lên vậy.

Vịnh cây si

Nghĩ nỗi tơ duyên có đến không
Bơ vơ một cõi biết ai trồng
Cây si cuối phố hàng cây đó
Đứng lặng đêm ngày cố ngóng trông
Ai nhớ thương ai chiều ghế đá
Mong đem lá thắm dệt thành bông
Chẳng hay trông kiếp cây si đó
Em đứng trên cao có động lòng .