Mình đã đi làm ,đang học tiếp VB2 thì gặp môn toán cao cấp,muốn tìm 1 bạn Nam làm hộ các bài kiểm tra trực tuyến trắc nghiệm.Nếu thủ tục ổn định thì có thể vào ngồi thi offline môn này.
Mình cũng có khoảng trên 10 người trong lớp cần thi hộ nữa nhé.
Giá cả thỏa thuận nhé.
Liên hệ : Công,sn 87,0989078324