21/06/2012

Phòng Đào tạo dự định sẽ mở đăng ký lớp cho học kỳ 1 năm học 2012-2013 từ ngày 21-6 tới 10-7. Tuy nhiên, do thời khóa biểu chưa sẵn sang nên thời gian đăng ký lớp cho học kỳ 1 năm học 2012-2013 của K53, K54, K55 sẽ chuyển thành từ ngày 16-7 tới 16h ngày 27-7-2012.

Bài gốc: http://dtdh.hut.edu.vn/content/view/1484/1/