User Tag List

+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: nhờ mọi người kiểm tra lỗi về nhập và xuất của chuơng trình kiểm tra đội bóng

 1. #1
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Bài gửi
  2

  Mặc định nhờ mọi người kiểm tra lỗi về nhập và xuất của chuơng trình kiểm tra đội bóng

  Cho em hỏi về bài quản lí đội bóng
  Chương trình gồm có các chức năng chính sau:
   Quản lý danh sách đội bóng
   Quản lý lịch thi đấu của các đội bóng
   Quản lý kết quả thi đấu của các đội bóng
   Thống kê số bàn thắng, thua, điểm của các đội căn cứ vào kết quả thi đấu.

  CHI TIẾT

  Gợi ý cách hoạt động của chương trình như sau:

  --Chào mừng đến với V-League 2012-----
  =================================
   1. Quản lý danh sách đội bóng.
   2. Quản lý lịch thi đấu.
   3. Quản lý kết quả thi đấu.
   4. Thống kê.
   0. Thoát.
  #Chọn:1
  =================================
   1. Xem danh sách đội bóng
   2. Cập nhật danh sách đội bóng
   3. Thêm mới một đội bóng
   0. Trờ về menu chính.
  #Chọn
  =====Thêm mới một đội bóng=======
   Nhập Mã đội: TC08
   Nhập tên đôi: Thể Công
   Nhập tên huấn luyện viên: Vương Tiến Dũng
   Bạn muốn tiếp tục?(Y/N)
  =================================
   1. Xem danh sách đội bóng
   2. Cập nhật danh sách đội bóng
   3. Thêm mới một đội bóng
   0. Trờ về menu chính.
  #Chọn:2
  ======Cập nhật thông tin đội bóng=================
   Nhập Mã đội: TC08
   Sửa Tên đội: Thể Công – Viettel
   Sửa Tên huấn luyện viên: Nguyễn Hồng Sơn
   Bạn có muốn cập nhật thông tin?(Y/N) Y
   Thông tin về đã được cập nhật!
   Bạn muốn tiếp tục?(Y/N) N
  =================================
   1. Xem danh sách đội bóng
   2. Cập nhật danh sách đội bóng
   3. Thêm mới một đội bóng
   0. Trờ về menu chính.
  #Chọn:1
  ================================================
  | Mã đội | Tên đội | Huân luyện viên |
  ================================================
  | TC08 | Thể công- Viettel | Nguyễn Hồng Sơn |
  | HAGL | Hoàng Anh Gia Lai | Mai Đức Chung |
  ================================================
  ================================================
   1. Xem danh sách đội bóng
   2. Cập nhật danh sách đội bóng
   3. Thêm mới một đội bóng
   0. Trờ về menu chính.
  #Chọn:0
  --Chào mừng đến với V-League 2008-----
  =================================
   1. Quản lý danh sách đội bóng.
   2. Quản lý lịch thi đấu.
   3. Quản lý kết quả thi đấu.
   4. Thống kê.
   0. Thoát.
  #Chọn:2
  ================================================
   1. Xem lịch thi đấu
   2. Cập nhật cập nhật lịch thi đấu
   3. Tạo lịch thi đấu
   0. Trờ về menu chính.
  #Chọn
  =====Tạo lịch thi đấu=======
   1. Thể Công – Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
   2. SLNA vs Hải Phòng
   ...
   Chọn:2
   Trận: SLNA vs Hải Phòng
   Ngày thi đấu: 30/8/2008
   Giời thi đấu: 15h30
   Sân thi đấu: Sân Vinh
   Bạn muốn cập nhật?(Y/N) Y
  ================================================
   1. Xem lịch thi đấu
   2. Cập nhật cập nhật lịch thi đấu
   3. Tạo lịch thi đấu
   0. Trờ về menu chính.
  #Chọn:0
  --Chào mừng đến với V-League 2008-----
  =================================
   1. Quản lý danh sách đội bóng.
   2. Quản lý lịch thi đấu.
   3. Quản lý kết quả thi đấu.
   4. Bảng xếp hạng.
   0. Thoát.
  #Chọn
  =====Kết quả thi đấu=======
   1. Thể Công – Viettel 3 - 0 Hoàng Anh Gia Lai
   2. SLNA vs Hải Phòng
   ...
   0. Trở về menu chính
   Chọn:2
   Trận: SLNA vs Hải Phòng
   Kết quả SLNA: 2
   Kết quả Hải Phòng: 1
   Bạn có muốn cập nhật?(Y/N) N
  --Chào mừng đến với V-League 2008-----
  =================================
   1. Quản lý danh sách đội bóng.
   2. Quản lý lịch thi đấu.
   3. Quản lý kết quả thi đấu.
   4. Bảng xếp hạng.
   0. Thoát.
  #Chọn:4
  ================================================== ===============
  | Mã đội | Tên đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Điểm |
  ================================================== ===============
  | TC08 | Thể công- Viettel | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 |
  | HAGL | Hoàng Anh Gia Lai | 19 | 9 | 4 | 1 | 31 |
  ================================================== ===============
  ...
  Chúc các đội giải V-League thành công!

  Danh sách các đội bóng được lưu trong file VL08Teams.dat
  Lịch thi đấu được tạo ngẫu nhiên và lưu trong file VL08Schedule.dat
  Kết quản thi đấu được lưu trong file VL08Log.dat
  ================================================== =================
  em đang làm bài về quản lí đội bóng nhưng trình độ về hàm còn đang kém nên em chỉ dung switch case và do while thôi.ban đầu em thử làm chương trình về nhập và xem đội bóng như sau


  PHP Code:


  //struct
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <conio.h>
  struct doibong
  {
  char madoi[11];
  char tendoi[50];
  char hlv[50]; 
  }
  db;
  int n=0;
  int main(int argcchar *argv[])
  {
  FILE *f;
  f=fopen("VL08.dat","a+f");
  fclose(f);

  do
  {
  f=fopen("VL08.dat","a"); 
  printf("nhap ma doi\n");
  gets(db.madoi);
  if(
  strlen(db.madoi)==0) break;
  printf("nhap ten doi\n");
  gets(db.tendoi);
  printf("nhap hlv\n");
  gets(db.hlv);

  fwrite(&db,sizeof(db),1,f);
  fprintf(f,"\n");
  n+=1;
  fclose(f);

  }while(
  1);

  printf("Ma doi");
  printf("\tTen doi");
  printf("\tHuanluyen vien\n");
  f=fopen("VL08.dat","r+");
  fread(&db,sizeof(db),1,f);
  do
  {
  printf("%s",db.madoi);
  printf("\t%s",db.tendoi);
  printf("\t%s\n",db.hlv);
  fscanf(f,"\n");
  }while(
  fread(&db,sizeof(db),1,f)!=0);
  fclose(f);  system("PAUSE");    
  return 
  0;

  em dùng dev-C nhé.thì ngon lành nhưng khi đưa vào switch case thì lại lối ở phần nhập đội bóng là không hiện ra yêu cầu nhập.còn ở phần xem đội bóng thì chỉ hiện dòng đầu tiên thôi.ai biết chỉ em lỗi với.em đang cần gấp.cảm ơn mọi người đã đọc.  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  struct doibong
  {
  char madoi[11];
  char tendoi[50];
  char hlv[50]; 
  }
  db;
  int main(int argcchar *argv[])
  {
  FILE *f;
  f=fopen("VL08.dat","a+f");
  fclose(f);
  int a,b,c;
  char d;
  do { 
  system("cls");
  printf("\t--Chao mung den voi V-League 2012-----\n"); 
  printf("\t=================================\n");
  printf("\t- 1.Quan li danh sach doi bong\n");
  printf("\t- 2.Quan li lich thi dau\n");
  printf("\t- 3.quan li ket qua thi dau\n");
  printf("\t- 4.Thong ke\n");
  printf("\t- 0.Thoat\n");
  scanf("%d",&a);
  if(
  a!=0)

  switch(
  a)
  {
  case 
  1: {
  do{
  system("cls");
  printf("\t=================================\n");
  printf("\t 1.Xem danh sach doi bong\n");
  printf("\t 2.Cap nhat danh sach doi bong\n");
  printf("\t 3.Them moi 1 doi bong\n");
  printf("\t 0.Tro ve menu chinh\n");
  scanf("%d",&b);
  if(
  b==0)
  break;
  switch(
  b)
  {
  case 
  1:
  {
  system("cls");
  printf("ma doi");
  printf("\tten doi");
  printf("\thuan luyen vien\n");
  f=fopen("VL08.dat","r+");
  fread(&db,sizeof(db),1,f);
  do
  {
  system("cls");
  printf("%s",db.madoi);
  printf("\t%s",db.tendoi);
  printf("\t%s\n",db.hlv);
  fscanf(f,"\n"); 
  } while(
  fread(&db,sizeof(db),1,f)!=0);
  fclose(f);system("PAUSE");
  }
  break;
  case 
  2:break;
  case 
  3:{
  do
  {
  f=fopen("VL08.dat","a"); 
  printf("nhap ma doi\n");
  gets(db.madoi);
  if(
  strlen(db.madoi)==0) break;
  printf("nhap ten doi\n");
  gets(db.tendoi);
  printf("nhap hlv\n");
  gets(db.hlv);
  fwrite(&db,sizeof(db),1,f);
  fprintf(f,"\n"); 
  fclose(f); 
  system("PAUSE");
  }while(
  1);}
  break; 
  case 
  0: break; 
  }
  //thieu***********************************
  }while(b!=0); break;
  }
  case 
  2
  {
  do
  {
  system("cls");
  printf("\t=================================\n");
  printf("\t- 1.Xem lich thi dau\n");
  printf("\t- 2.Cap nhat lich thi dau\n");
  printf("\t- 3.Tao lich thi dau\n");
  printf("\t- 0.Tro ve menu chinh\n");
  scanf("%d",&c);

  //thieu*****************************
  }while(c!=0); break;
  }

  case 
  3
  {
  printf("\t====Ket qua thi dau====\n");
  //thieu****************** break; 
  }
  case 
  4//thieu******************** break;
  case 0
  {
  exit(
  0); break;
  }
  default: 
  printf("Lua chon khong dung.Xin moi nhap lai\n"); break;
  }
  }while(
  a!=0);
  system("PAUSE");    
  return 
  0;

  Lần sửa cuối bởi hoangtrungduc; 21-06-2012 lúc 05:02 PM

 2. #2
  .:: Grumpy svBKer ::. Avatar của 1973
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gửi
  3.793

  Mặc định Re: nhờ mọi người kiểm tra lỗi về nhập và xuất của chuơng trình kiểm tra đội bóng

  Bạn đưa code vào thẻ php đi chứ bạn post thế kia thì ai theo dõi được?
  Contact me:
  Email: sangnd [at] svBK.vn
  Personal website: My Blog | Chat với người lạ
  Facebook Page của Bách Khoa Forum: http://www.facebook.com/svbk.vn

 3. #3
  svBK's Newbie
  Tham gia ngày
  Jun 2012
  Bài gửi
  2

  Mặc định Re: nhờ mọi người kiểm tra lỗi về nhập và xuất của chuơng trình kiểm tra đội bóng

  hì,mình không biết đưa vào php thế nào cơ,sr nhé.vì mình mới học,không biết đc nhiều

 4. #4
  .:: Grumpy svBKer ::. Avatar của 1973
  Tham gia ngày
  Mar 2010
  Bài gửi
  3.793

  Mặc định Re: nhờ mọi người kiểm tra lỗi về nhập và xuất của chuơng trình kiểm tra đội bóng

  đưa vào thẻ PHP thế này nhé
  HTML Code:
  [php]
  //đưa code của bạn vào giữa 2 dòng này
  [/php]

 5. Tớ cảm ơn 1973 đã chia sẻ.


+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình


About svBK.VN

  Bách Khoa Forum - Diễn đàn thảo luận chung của sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Nơi giao lưu giữa sinh viên - cựu sinh viên - giảng viên của trường.

Follow us on

Twitter Facebook youtube