Nhân Viên kỹ thuật và test game

Số lượng: 1

Nhiệm vụ:

- Cùng phối hợp với đối tác, cài đặt, quản trị hệ thống game server Linux.

- Phối hợp cùng đối tác xây dựng và test các tính năng theo yêu cầu của Gmark cho bản web và mobile của game.

- Đảm bảo nắm được và xây dựng các quy trình về quản lý, bảo dưỡng, backup hệ thống khi có sự cố. Chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo hệ thống chạy ổn định.

- Chơi thử và đánh giá các ứng dụng do đối tác đưa ra.

- Phối hợp cùng nhân viên marketing upload app, description… lên store.

- Hỗ trợ developer trong việc tích hợp IAP, Ads module của Appzil.

- Hợp tác và hỗ trợ các phòng ban khác khi có yêu cầu.Yêu cầu khả năng:

- Có kiến thức về hệ thống: linux server.

- Có kiến thức về network, security là lợi thế.

- Khả năng đọc hiểu tiếng anh tốt.

- Khả năng giao tiếp tiếng anh trung bình, có thể sử dụng trong công việc để phối hợp với đối tác nước ngoài trong cài đặt, bảo trì hệ thống.

- Nhiệt tình trong công việc.

- Có phương tiện đi lại.

Đối tượng:

- SV mới ra trường hoặc 1 năm kinh nghiệm.

- Tốt nghiệp CNTT hoặc DTVT.

Lương:

- Lương thỏa thuận.

- Thử việc 2 tháng.Hỗ trợ công cụ làm việc:

- Máy tính

- Smartphone.Ứng viên gửi CV tới chị Hà: ha.chu@g-mark.co