Mình có người nhà bên Mỹ về, 2 Mẹ con tranh luận với nhau bằng tiếng anh, mình không hiểu nội dung tranh luận, rất mong các bạn dịch giúp mình. Cảm ơn các bạn nhiều !