Trang wed nước ngoài về điều tra thị trường. Anh em vào đăng ký làm 4 khảo sát nhận 46$. Mỗi ngày được phép làm 4 khảo sát kiếm 24$. Làm 15 ngày đạt min 500$ có thể rút tiền về tài khoản paypal. Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn.
Link đăng ký: tại đây