Có anh em nào biết phần vẽ mạch layout thay vì cho autoroute thì mình cho nó chạy bằng SmartRoute.Nếu anh nào biết thì chỉ em với nghe nói phần SmartRoute vẽ mạch chuẩn hơn chạy nhanh hơn phần Autoroute.Tốt nhất là hướng dẫn bằng hình ảnh cho dễ xem hoặc file tài liệu có hình hướng dẫn làm .Em cám ơn nhiều .