Mới hôm trước lên trang chủ viện gặp thông báo này nè : http://soict.hut.edu.vn/index.php?op...=980&Itemid=98
Thủ Đô Multimedia hiện đang tuyển dụng nhiều vị trí, các bạn xem có phù hợp Apply nhé! 905 là cựu SV Bách Khoa