Em vẫn sống như ngày mai không được sống
Như ngày mai ta giã biệt nhau rồi
Như chỉ cần vô ý một lần thôi
Anh lạc mất giữa trần gian khắc nghiệt


Em vẫn tiếc những ngày xanh không trọn vẹn
Những ngày xanh vô nghĩa lắm vô tình
Em vẫn tiếc những ngày xưa chưa ước hẹn
Chưa từng lam sao xuyến cuộc đời anh


Anh có thể một lần thôi không khoảng cách
Thật thà như cỏ lá bên em
Anh có thể một lần thôi ,làm bến
Để em về yên ngủ , để lãng quên


Chưa bao giờ anh tự hỏi phải không ?
Em vẫn sống như người có lỗi
Em vẫn sống ngàn lần mong đắp đổi
Những ngày qua chưa được sống cho người


* * *Ước đời mình không phải nhạt nhòa trôi