IT Newsletter của các nước China, Korea, SIngapore, Japan, và Australia

Chào các bạn,
Không biết các bạn nào biết các trang web cho đăng ký nhận các newsletter (mailling list magazine) hoặc đặt magazine về lĩnh vực IT industry không ?
Nếu có, xin hãy chỉ cho mình nhé.
cảm ơn nhiều