Em đang nghiên cứu về SOP, có anh chị nào có kinh nghiệm hay có tài liệu nào hay thì giúp em nhé.
Em xin chân thành cảm ơn.
Địa chỉ Email: dungaddress@yahoo.com