Có khá nhiều mạch hữu ích tham khảo cho robocon !
http://www.designnotes.com/Circuits.htm