Help Me! Mình đang làm đồ án tốt nhiệp với đề tài thiết kế hệ thống điều khiển máy mài lỗ kiểu 3A228.ai có sơ đồ mạch máy mài lỗ kiểu 3A228 thì cho mình với.gửi qua gmai tranchank3@gmail.com.Mình cảm ơn nhiều!