Tình hình là em đang là sinh viên năm 3 chuẩn bị đi thực tập ở nhà máy Phân Đạm Bắc Giang 1 tháng, ko biết là mấy năm trước các anh chị cũng đi thực tập ở đây lịch hàng tuần đến nhà máy như thế nào,có thể chia sẻ cho e biết được ko.Hiện tại rất cần biết gấp!!!Thanks .